بازیابی رمز ورود کاربران هلو


پس از تکمیل فرم، پیامکی به همراه رمز ورود جدیدتان برایتان ارسال می گردد.


چنانچه پیامکی دریافت نکردید، راه های زیر را امتحان کنید:

1. قسمت هرزنامه و مسدود شده پیامک هایتان را بررسی کنید.

2. عدد 12 را به شماره های زیر پیامک کنید و مجددا فرم زیر را تکمیل نمایید.
300059111112
100010007700
30002659666661

3. از طریق پشتیبانی موضوع را پیگیری کنید.